Sentlūsijas valdības obligāciju pilsonība

Sentlūsijas valdības obligāciju pilsonība


Pilsonību pēc ieguldījumiem var iegūt, iegādājoties valsts bezprocentu obligācijas. Šīs obligācijas ir jāreģistrē un tām jāpaliek pieteikuma iesniedzēja vārdā piecu (5) gadu turēšanas periodu no pirmās emisijas dienas, un tās nedrīkst piesaistīt procentu likmi.

Sentlūsijas valdības obligāciju pilsonība

Kad ir apstiprināts pieteikums pilsonības iegūšanai, veicot ieguldījumu valsts obligācijās, ir nepieciešami šādi minimālie ieguldījumi:

  • Pretendents piesakās viens pats: USD 500,000 XNUMX
  • Pretendents, kas piesakās kopā ar dzīvesbiedru: USD 535,000 XNUMX
  • Pretendents, kurš piesakās kopā ar laulāto un līdz diviem (2) citiem kvalificētiem apgādājamiem: USD 550,000 XNUMX
  • Katrs papildu kvalifikācijas atkarīgs: USD 25,000 XNUMX